הוסף למסך הבית

מלגות על תיכוניות לילדי עמיתים לשנת תש"פ

עמיתים יקרים, 

בתאריך 18.06.2020 זוכו חשבונות הבנק של העמיתים בהם מופקדת המשכורת/ קצבה בגין בקשה למלגה להשכלה גבוהה עבור ילדיהם לשנת הלימודים תש"פ.

את ההפקדה ניתן לראות בתדפיס עו"ש הבנק תחת השם "בנק יהב זכאים".

 

בברכה,

קרנות הסוהרים

שנה פונטים
נגודיות