הוסף למסך הבית

סיום פעילות מכונות כרטוס- עוברים לדיגיטלי

עמיתים יקרים, לתשומת לבכם!

הננו להביא לידיעתכם כי בסוף חודש יוני 2020, מכונות הכרטוס יחדלו מלפעול.

אנו עוברים לפעילות כרטוס דיגיטלית בלבד!

חשוב!

שוברים שהזמנתם וטרם משכתם מעמדות הכרטוס, כמו גם הזמנות חדשות שתבצעו כעת-

יש למשוך בהקדם ולא יאוחר מתאריך 30/6/2020 או לחילופין לבטלם באתר,

תחת "ההזמנות שלי" בנוהל הרגיל.

שימו לב!

  • שוברים שנרכשו ולא נמשכו עד התאריך הנ"ל, יבוטלו אוטומטית ולא יהיה ניתן לממשם.
  • שוברים שנמשכו מעמדות הכרטוס יהיו בתוקף בהתאם לתוקף המצוין על השובר.

ההודעה מתייחסת לשוברים שאינם משתייכים לקרנות דיגיטל.

 

בברכה,

קרנות הסוהרים

שנה פונטים
נגודיות