הוסף למסך הבית

עדכון עתירת אי ביטחון תעסוקתי

עמיתי קרנות הסוהרים:
היום הוגשה עתירה למתן צו על תנאי כנגד האוצר, כדי שישיב מדוע לא יבטל את הוראתו לבצע קיזוז מתוספת אי הביטחון התעסוקתי המלאה לכ650 קצינים פעילים  וגמלאים בדירוג המח״ר.
העתירה הוגשה על ידי עורכי דין כשהמימון לשכר טרחתם שולם על ידי קרנות הסוהרים, ארגון נשות השוטרים והסוהרים, איגוד גמלאי המשטרה והשב"ס ואיפ"א.
העתירה הוגשה לאחר שפניות ליועץ המשפטי לממשלה  לא נענו.
 פעלנו בכל האמצעים על מנת שתוספת אי הביטחון התעסוקתי לדירוג המח״ר תשולם גם לאוכלוסייה זו ללא קיזוז. 
לצערנו, האוצר עומד בסירובו ולא נותרה לנו ברירה אלא לפנות לערכאות משפטיות. 
בעתירה נטען בין השאר כי החלטת האוצר מהווה הפרה של הבטחה שלטונית שניתנה על ידי הממשלה ונגועה בחריגה מסמכות.  
נמשיך לעדכן בכל התפתחות. 
 
עדכון נוסף:
בית המשפט העליון הורה למדינה לתת תגובה לעתירה עד 30.8.
אעדכן כשזו תוגש.
 
עו"ד חיים שמולביץ, נשיא קרנות הסוהרים.
 
למאבק שותפים: 
ארגון נשות השוטרים והסוהרים, קרנות הסוהרים, איפ״א, ואיגוד גימלאי המשטרה והשב"ס.
שנה פונטים
נגודיות