הוסף למסך הבית

קרן לרווחת גמלאים - יתרה לתשלום

הריני להביא לידיעתכם כי גמלאים אשר פרשו עד תאריך 31/12/2019 זוכה חשבונם ב-260 ₪ .
תשלום זה מהווה את יתרת הקרן לרווחת גמלאים לשנת 2020 ועל פי החלטת הנהלת קרנות הסוהרים.


בברכה,
עו"ד אבי וקנין, גונדר (גימ')
מנכ"ל קרנות הסוהרים

שנה פונטים
נגודיות